Select Page
Punktiranje Baterija | Baterije za Punktiranje

Punktiranje Baterija | Baterije za Punktiranje

Punktiranje Baterija | Baterije za Punktiranje – Zagreb . Punktiranje Baterija | Baterije za Punktiranje – Punktiranje Baterije se izvodi na Punkt Aparatu za Točkasto Zavarivanje i Baterija za Punktiranje ima ravne (+,-) kontakte . Spajanje ovih...
KR7000F – F punjiva baterija

KR7000F – F punjiva baterija

KR7000F – F Punjiva Baterija . Ni-Cd KR7000F – F Punjiva Baterija najčešće se primjenjuje za aku alate i aku bušilice .Za Punktiranje Baterija upotrebljava se Punkt Aparati koji ne uništavaju Baterije. Koriste se za izradu Baterijskih sklopova koji zahtijevaju jako...
KR5000DEL – D punjiva baterija

KR5000DEL – D punjiva baterija

KR5000DEL – D punjiva baterija . Ova Ni-Cd KR5000DEL – D punjiva baterija najčešće se primjenjuju u izradi Baterijskih Sklopova .Za Punktiranje Baterija se koristi Punkt Aparat koji ne oštećuje Baterije , a osigurava jakostrujna opterečenja . Spajanje Industrijskih...
N3000CR – C punjiva baterija

N3000CR – C punjiva baterija

N3000CR – C punjiva baterija . Ni-Cd N3000CR – C punjiva baterija . Usluga Punktiranje Baterije u različite Baterijske Sklopove koji imaju vrlo široku primjenu dodatno se napalaćuje . Punktiranje Baterije u različite kombinacije izrađuje se posebnom tehnikom točkastog...
NC-1700SCRL 4/5 Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

NC-1700SCRL 4/5 Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

NC-1700SCRL 4/5 Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic . NiCd NC-1700SCRL 4/5 Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic . Usluga Punktiranje Baterije u različite Baterijske Sklopove koji imaju vrlo široku primjenu se napalaćuje . Ove NiCd Punjive Baterije koriste...
NC-2500SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

NC-2500SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

NC-2500SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic . Ova NC-2500SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic , koriste se za izradu jakostrujnih Baterijskih sklopova.Usluga Punktiranje Baterije u Baterijske Sklopove koji imaju primjenu u industriji se napalaćuje...
BYD2100SCR Sub-C baterija za aku bušilice

BYD2100SCR Sub-C baterija za aku bušilice

BYD2100SCR Sub-C baterija za aku bušilice . Ova BYD2100SCR Sub-C baterija za aku bušilice najčešće se koriste za aku Alate i aku Bušilice .Za Punktiranje Baterija se koriste Punkt Aparati koji termički ne uništavaju baterije. Spajanje ovih baterija u različite...
NC-1900SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

NC-1900SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

NC-1900SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic . Ova NC-1900SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic , koriste se za izradu jakostrujnih Baterijskih sklopova. Za Punktiranje Baterija se koristi Punkt Aparat koji spaja točkastim zavarivanjem Ni-Cd baterije...
N-1700SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

N-1700SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

N-1700SCR Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic . NiCd N-1700SCR Sub-C Baterija za Aku Bušilice – Panasonic , ove Baterije za Punktiranje najčešće se koristi za izradu Jakostrujnih Baterijskih Sklopova koji se koriste za Aku Alate . Spajanje ovih industrijskih...
KR-1500SCV Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

KR-1500SCV Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic

KR-1500SCV Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic . KR-1500SCV Sub-C baterija za aku bušilice – Panasonic , ove Baterije za Punktiranje najčešće se koristi za izradu Jakostrujnih Baterijskih Sklopova koji se koriste u Aku Alatima i Medicinskim Uređajima. Spajanje...
NS80AAI – AA Baterija za Punktiranje

NS80AAI – AA Baterija za Punktiranje

NS80AAI – AA Baterija za Punktiranje – Zagreb . NS80AAI – AA Baterija za Punktiranje , koristi se za izradu raznih Baterijskih Sklopova , koji nalaze svoju široku primjenu u raznim uređajima i industrijskim pogonima . Spajanje Industrijskih Baterija...